Työssä tulee tuntua aika ajoin, että WAU! Mielestäni on tärkeää, että lähtökohdat työn tekemiselle ovat oman työn arvostus, halu kehittyä ja tehdä hieman fiksummin sekä innostua edelleen. Työnohjaus tähtää kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja sitä kautta hyviin tuloksiin.

Työnohjaus on ratkaisukeskeistä keskustelua, pohdintaa ja ajatustenvaihtoa työstä. Parhaimmillaan työnohjaus auttaa löytämään omasta työstä uusia ja innostavia puolia. Työnohjauksen avulla haetaan ratkaisuja vaikeisiin tilanteisiin ja ymmärretään isompaa kokonaisuutta paremmin. Avoimet keskustelut ja pysähtyminen työyhteisön tilanteeseen auttavat ymmärtämään niin erilaisia työkavereita ja asiakkaita kuin omaa toimintaa ja sen vaikutusta muihin.

Millaisia asioita olemme käsitelleet työnohjauksessa:

Kiire ja ajanhallinta: Mitä on kiire? Miten se syntyy? Miten sen kanssa tullaan toimeen ja kuinka hallita sitä? Miten käytän aikaa työssäni?

Työn perustehtävä: Mihin minun on olennaista työssäni keskittyä olinpa esimies tai työntekijä?

Ihmissuhteet työpaikalla: Miten ymmärrän erilaisia työkavereita ja tulen heidän kanssaan toimeen?

Hyvinvointi: Miten huolehdin itsestäni ja työkunnostani? Miten voisin paremmin?

Johtamistapa: Miten johtaa haastavia alaisia? Miten käsitellä pettymyksiä ja kasvaa niistä? Miltä johtamiseni näyttää ulospäin?

Tunteet ja johtaminen: Miten hallita tunneperäistä käyttäytymistä? Miten palautua negatiivisista tunteista?

Listaa voisi jatkaa pitkälle. Aiheet nousevat ohjattavista ja työnohjaus rakennetaan paikan päällä tilanteen mukaan. Työkalupakissani on paljon erilaisia tehtäviä, harjoituksia ja kysymyksiä, joilla kulloinkin käsillä olevaan asiaan paneudutaan.

Toteutan työnohjausta ryhmille ja yksilöille, esimiehille ja työntekijöille, yrittäjille ja julkisen puolen toimijoille, ongelmatilanteeseen tai perusarkeen, tehtaaseen tai ja toimistoon.

Yleensä työnohjaustapahtuma kestää 1,5 tuntia. Se voidaan sopia myös lyhemmäksi ajaksi kestäväksi. Työnohjausprossien kestot ovat vaihdelleet puolesta vuodesta kuuteen vuoteen.

Työnohjauksen hinta on 180€ -210€ (+ alv 24% ja mahdolliset matkakulut) / kerta riippuen ryhmän koosta ja ohjauksen kestosta. Toteutus voi olla myös etäyhteyden kautta tai vaikkapa nuotion äärellä.

Asiakaspalautteita:

”Innostava ja kannustava ohjaaja”

”Meillä on ollut mielenkiintoisia keskusteluja, olen saanut näistä tapaamisista paljon itselleni.”

”Helppo on ollut puhua ja ohjaaja keskittyy kuuntelemaan.”

”Työnohjaus on opettanut kuuntelemaan itseä. Odotan aina näitä sessioita.”

”On ollut hyvä, kun on ollut paikka, jossa on saanut avoimesti puhua työn tilanteista ja kuulla muita.”

”Teen yksin töitä ja näistä työnohjauksista on tullut kuukauden odotettu hetki. Tästä porukasta on muodostunut minun työyhteisöni.”