Coaching antaa näkemyksiä ja hyötyjä elämän tai työelämän muutostilanteisiin, haasteisiin, tavoitteisiin pääsyyn ja itsetuntemukseen. Katse on tulevassa ja niissä asioissa, jotka toimivat. Tavoitteena on auttaa oppimaan ja kasvamaan ammattilaisena. Työelämässä tarvitaan yhä enemmän laaja-alaista osaamista, ajattelun taitoja ja itsensä johtamista ja näihin coaching tarjoaa mahdollisuuden. Coaching jättää jäljen. Sen tavoite on tuoda näkyväksi ja tietoisuuteen yksilölle tärkeitä asioita.

Coaching on menetelmä, jossa haetaan pintaan ja tietoisuuteen ihmisen omia ajatuksia, toiveita, arvoja, toimintatapoja ja voimavaroja. Coach ei kerro tai neuvo, hän kyselee. Vastaukset tulevat ihmiseltä itseltään. Tekniikaltaan coaching on kyselyä ja asioiden äärelle pysähtymistä. Välillä apuna käytetään piirroksia, kortteja, esineitä, tilaa, tyhjää paperia. Coaching on tulevaisuuteen keskittyvää ja tavoitehakoista valmennusta kohti parempia tuloksia ja hyvinvointia niin työssä kuin yksityiselämässä.

Coaching sopii tueksi hyvin erilaisiin työelämän tilanteisiin. Ohessa muutamia esimerkkejä, joissa sitä on käytetty:

Uuden liiketoiminnan kehittäminen ja toteuttaminen

Valmistautuminen eläkkeelle jääntiin ja viimeisiin työvuosiin

Yrityksen kehittäminen

Ajanhallinnan vahvistaminen

Tavoitteiden asettaminen

Töiden organisointi

Elämänmuutoksen tueksi – seuraavaa askelta kohti

Coachingia olen toteuttanut yksilöille, jotka ovat työskennelleet niin kunta- kuin yksityissektorilla esimies- tai asiantuntijatehtävissä.  Toteutan coachingia myös ryhmille.

Yleensä coaching kestää yhden tunnin. Se voidaan sopia myös lyhemmäksi tai pidemmäksi ajaksi kestäväksi. Coachingin hinta on 130€-210€ (+ alv 24% ja mahdolliset matkakulut) / kerta riippuen ryhmän koosta ja coachingin kestosta. Toteutus voi olla myös etäyhteyden kautta tai vaikkapa kävelylenkin aikana.

Asiakaspalautteita:

”Hyvä, hyödyllinen: Valmennus on ollut erittäin hyvä ja tarpeellinen. Olen valmis lähtemään eläkkeelle. Tämä matka on ollut prosessi, joka vie tai ottaa oman aikansa.”

”Onpas ollut mielenkiintoista pysähtyä omien ajatusten äärelle coachin kanssa.”

” Monet kysymykset tuntuivat vaikealta mutta aina vastaus löytyi.”

”Antaa ja avaa ideoita ja ajatuksia ajatella elämäänsä. Oman elämän selvitystyö on tärkeää.”

”Olet tarkka kuuntelemaan.”

”Parasta on ollut havaita, että olen monessa suhteessa onnistunut työssäni, vaikka en ole sitä aiemmin ajatellut.”

”Tämä on kyllä paras lahja työnantajalta, parempi kuin mikään maljakko